Mălai ţărănesc

 

Acest produs il puteti comanda de aici >>>

 

    Am reuşit să găsesc porumb pentru mămăligă la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea.
 Pentru cine nu ştie, porumbul e de două feluri,  furajer pentru hrana animalelor si pentru consum, special pentru mămăligă. Producţia la hectar este mai mică în cazul porumbului pentru consum şi din acest motiv rar mai găseşti pe cineva care îl cultivă, mai ales în condiţii ecologice.

Pentru o mămăligă reuşită trebuie să  fierbeţi mălaiul minim 20 de minute, de preferat 30, deoarece acest mălai nu este grişat, este un mălai ţărănesc, măcinat la moară cu pietre.


Ce este mălaiul grisat?
Este mălai degerminat. Adică se înlătură germeni, se separă embrionul din porumb pentru a se elimina grăsimile şi substanţele ce ar scurta durata de păstrare a malaiului. Prin urmare este un proces determinat nu de grija pentru sănătate ci de nevoia comercială de a se mării perioada de valabilitate. Prin degerminare, porumbul şi făina de porumb pierd mult din substanţele nutritive. Comparativ se poate asemăna cu diferenţa dintre pâine integrală şi cea albă, franzelă.

 

„Preparată din mălai prefiert, creşte glicemia“

„Pe vremuri, bunicii făceau mămăligă din porumbul numit cincantin, care era sticlos, cu bob rotund şi mic, un soi vechi, asemănător celui pentru floricele. Compoziţia mălaiului care era măcinat la moara cu pietre este diferită faţă de a mălaiului de azi. Era un mălai brut, care avea şi ţărîţe. Mămăliga se făcea greu şi de aici provine şi expresia că fata ma­re era bună de măritat cînd ştia să facă mămăligă. Mălaiul avea multe fibre, iar mă­măliga trebuia fiartă 40 de minute, poate chiar o oră, timp în care se mes­te­ca temeinic. Acum oricine poate face mămăligă, fiindcă mălaiul se fierbe re­pede, şi există mălaiul instant prefiert, care are un amidon ce se transformă în glucoză şi creşte glicemia. Mămăliga ve­che era recomandată diabeticilor, fi­ind­că avea indicele glicemic scăzut. As­tăzi cînd mămăliga are indicele glicemic ridicat,  nu prea mai este indicată diabe­ticilor. Mălaiul din acel soi vechi nu prea se mai găseşte. E pe cale de dispariţie“, ne-a precizat Gheorghe Mencinicop­schi.

 
Sursa: http://curier.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=35174&Itemid=375


Bogat în vitamine

Despre porumbul ideal pentru mă­mă­ligă am discutat cu Florin Traşcă, di­rectorul Staţiunii de Cercetare şi Dez­voltare Agricolă Piteşti, cu sediul la Al­bota. „Boabele de porumb conţin hi­draţi de carbon, 65 – 70%, din care ami­don peste 80%, proteine, 8 – 14%, din ca­re zeină 45%, lipide între 4 şi 5,5%, substanţe minerale 1 – 2%, celuloză cir­ca 2%. Boabele de porumb conţin vita­mi­nele: A, B1, B2, B6, E şi PP, dar nu au vitaminele C şi D. Compoziţia boa­be­lor este influenţată de trei factori: cei genetici (convarietate şi hibrid),  cei teh­no­lo­gici, cum ar fi fertilizarea, şi cei pe­do­climatici (solul, precipitaţiile, tempera­tura). Porumbul face parte din familia graminee, genul Zea, iar specia culti­va­tă în toată lumea se numeşte Zea Mays. Convarietatea cea mai bună pen­tru mălai este Indurata – porumbul cu bob sticlos sau tare. Acesta are partea superioară a bobului rotunjită. Din a­ceastă convarietate fac parte vechile li­nii şi soiuri româneşti, de aceea este cunoscut ca porumb românesc, deşi originile sale sînt tot din America. Ca­rac­terul sticlos al bobului îi oferă aces­tuia calităţi superioare pentru mălaiul folosit în consumul uman. Această con­varietate se găseşte pe piaţa româ­neas­că, se cultivă, dar are o produc­tivi­tate un pic mai mică decît alte con­va­rietăţi, însă acest lucru se echili­brea­ză prin preţul mai mare al mă­laiului faţă de cel al porumbului folosit ca furaj. Nu aş putea spu­ne că există o diferenţă ma­re între porumbul pentru mălai de pe vremuri şi cel de acum. Mămăliga este bună, dar asta nu în­seam­nă că trebuie con­sumat numai a­cest produs. E bine să mîn­căm şi pîine, fiindcă trebuie să avem o alimen­taţie cît mai va­riată şi echili­­brată“, ne-a de­clarat Flo­rin Traş­că.


Sursa: http://curier.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=35174&Itemid=375


Leac pentru viață lungă. Lucruri neștiute despre mamaliga. Bunicii tratau zeci de boli cu mălai


Recomand să faceți mămăligă în acest ceaun de fontă.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *